Verdeling van een erfenis in Nederland

Verdeling van een erfenis in Nederland

In Nederland is de verdeling erfenis geregeld in het erfrecht. Dit zijn de wettelijke regels die bepalen wie er recht heeft op welk deel van de erfenis. Het erfrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en geldt voor alle erfgenamen, of er nu wel of geen testament is opgesteld. In dit artikel zullen we de belangrijkste regels en richtlijnen bespreken voor de verdeling van een erfenis in Nederland.

Erfgenamen

Erfgenamen zijn de personen die volgens de wet recht hebben op een deel van de erfenis. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, kennissen of goede doelen. De volgorde van erfgenamen is vastgelegd in de wet. In eerste instantie zijn dat de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen van de overledene. Als er geen echtgenoot of geregistreerd partner en/of kinderen zijn, dan gaan de rechten over op de ouders van de overledene, gevolgd door broers en zussen, grootouders en tot slot ooms, tantes, neven en nichten.

Wettelijke verdeling

Als de overledene een echtgenoot of geregistreerd partner had en er zijn ook kinderen, dan geldt in Nederland de wettelijke verdeling. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner alle bezittingen en schulden erft en dat de kinderen hun erfdeel nog niet krijgen uitgekeerd. De langstlevende partner krijgt hierdoor de volledige beschikking over de erfenis. De kinderen krijgen wel een vordering op de langstlevende partner ter hoogte van hun erfdeel. Deze vordering is in principe pas opeisbaar als de langstlevende partner is overleden of als hij/zij failliet gaat.

Ouderlijke boedelverdeling

Als er sprake is van een erfenis waarbij de ouders van de overledene betrokken zijn, dan geldt in Nederland de ouderlijke boedelverdeling. Dit houdt in dat de bezittingen en schulden van de overledene worden verdeeld tussen de beide ouders. Als één van de ouders is overleden, dan krijgt de andere ouder het gehele erfdeel. Als beide ouders zijn overleden, dan gaat de erfenis naar de kinderen van de overledene.

Verdeling van de erfenis

Als er geen testament is opgesteld, dan bepaalt de wet wie recht heeft op welk deel van de erfenis. Als er wel een testament is opgesteld, dan gelden de regels en richtlijnen die daarin zijn vastgelegd. In het testament kunnen bijvoorbeeld bepaalde personen of goede doelen worden aangewezen als erfgenamen. Het is daarom altijd verstandig om tijdens leven een testament op te laten stellen.

Als de erfenis verdeeld moet worden, dan moet eerst de omvang van de erfenis worden vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de bezittingen van de overledene, zoals geld, onroerend goed, auto’s en sieraden, maar ook naar eventuele schulden en andere verplichtingen.

Verdeling van een erfenis in Nederland
Schuiven naar boven